Zakład Innowacyjnych Technologii Włókienniczych

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ-PIB

W skład Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych wchodzą:

 • Pracownia Technologii Przetwórstwa Roślin Włóknistych - Laboratorium Technologicznej Oceny Słomy oraz Włókna
 • Pracownia Chemicznej Oceny i Uszlachetniania Surowców Włóknistych
 • Pracownia Badań Fizjologicznego Oddziaływania Tekstyliów na Organizm Człowieka
 • Pracownia Naturalnego Barwienia
 • Laboratorium Włókiennicze
 • Bank Włókien

Zakres działalności Zakładu:

 1. Inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażanie wyników tych prac w dziedzinie technologii włókienniczych oraz metrologii
 2. Monitorowanie aktualnej sytuacji w zakresie produkcji i wykorzystania włókna lnianego i konopnego przez krajowy i światowy przemysł włókienniczy i przetwórczy
 3. Realizacja zadań wynikających z uczestnictwa w międzynarodowych oraz krajowych projektach naukowo-badawczych
 4. Współpraca naukowa z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym zakresie działalności oraz z innymi zakładami naukowymi Instytutu
 5. Wykonywanie zadań obronnych w ramach przedmiotowych systemów obronnych wynikających z funkcjonowania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem
 6. W ramach Zakładu funkcjonuje Laboratorium Włókiennicze (LW) posiadające Certyfikat Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Laboratoria:

 • Laboratorium Technologicznej Oceny Słomy oraz Włókna
 • Laboratorium Włókiennicze

Bank Włókien

W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB pod opieką Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych działa jedyny na świecie Bank Włókien. Główną ideą Banku Włókien jest kolekcjonowanie oraz poznanie jak największej różnorodności włókien naturalnych pochodzących z rozmaitych stref klimatycznych oraz ich upowszechnienie w celu wytyczenia im nowych możliwości aplikacyjnych. Bank Włókien dysponuje ok. 100 rodzajami włókien naturalnych z których większość to włókna o szerokim znaczeniu gospodarczym.


Osiągnięcia

Opracowane technologie:

 1. Biodegradowalne maty dezynfekcyjne wykonane na bazie włókien naturalnych.
 2. Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych przy wykorzystaniu upraw konopi włóknistych.
 3. Innowacyjna technologia zbioru lnu na włókno jednopostaciowe
 4. Wykorzystanie paździerzy konopnych w budownictwie.
 5. Opracowanie konstrukcji ula pszczelego z kompozytu wapna i paździerzy konopnych.
 6. Sznurek rolniczy
 7. Sposób kotonizacji/elementaryzacji dekortykowanego włókna
 8. Technologia wytwarzania innowacyjnych, naturalnie barwionych, funkcjonalnych produktów tekstylnych.
 9. Technologia wytwarzania włóknin z włókien naturalnych dedykowanych do zastosowania w częściowo biodegradowalnych maseczkach typu drugiego

Nagrody i wyróżnienia:

 • Złoty medal za Proces ciągłego odklejania włókien roślin łykowych oraz urządzenie do ciągłego odklejania tych włókien na 39 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Geneva, 2011.
 • Złoty medal; 9 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - IWIS 2015; wynalazek: Odzież jak suplement opatrunku w terapii chorób dermatologicznych; 2015.
 • Złoty medal; 67. Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA 2015”; Clothing acting as a supplement of dressing in treatment of dermatological diseases; 2015.
 • Złoty medal; Międzynarodowe Targi Wynalazczości Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2015; Clothing acting as a supplement of dressing in treatment of dermatological diseases; 2015.
 • Tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI PRODUCT – produkt najwyżej jakości za Ekologiczne Maty Sanitarne z włókien naturalnych, przyznane przez Kapitułę Programu „Najwyższa Jakość – XVI Edycja – Quality International; 2022.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.