Zakład Inżynierii Bioproduktów

Kierownik Zakładu: dr hab. Jolanta Batog, prof. IWNiRZ-PIB

Do podstawowych zadań Zakładu należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w dziedzinie inżynierii bioproduktów obejmujące:

 • Doskonalenie technologii wytwarzania kompozytów z odpadów roślin lignocelulozowych i niekonwencjonalne sposoby ich zaklejania.
 • Badania w zakresie projektowania i wytwarzania zaawansowanych kompozytów lignocelulozowych i polimerowo-lignocelulozowych na bazie polimerów, biopolimerów, surowców odnawialnych, nanonapełniaczy, innych.
 • Nanokompozyty polimerowe i biopolimerowe.
 • Modyfikacja chemiczna surowców lignocelulozowych, polimerów i biopolimerów do specjalnych zastosowań.
 • Badania w zakresie metod otrzymywania mikro i nanowłókien z polimerów naturalnych, programowanie ich właściwości do różnych zastosowań.
 • Funkcjonalizacja biomateriałów nanocząstkami.
 • Badania w zakresie odnawialnych źródeł energii, otrzymywanie biopaliw II generacji z biomasy, w tym odpadowej.
 • Analiza surowców roślinnych i ich wykorzystanie do produktów o zaprogramowanych właściwościach (żywność, pasza, biopaliwo), w tym izolacja bioaktywnych substancji.
 • Ochrona powietrza poprzez wykorzystanie nowoczesnych polimerowych surowców naturalnych.
 • Analiza wybranych wskaźników jakości powietrza.
 • Opracowywanie bezpiecznych dla zdrowia i środowiska środków i systemów bio- wodo i ogniochronnych do modyfikacji materiałów stosowanych w różnych dziedzinach gospodarki (włókien, tkanin, drewna, kompozytów i polimerów).
 • Kompleksowa charakterystyka materiałów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
 • Badania w zakresie biodeterioracji materiałów i innowacyjnych rozwiązań jej zapobiegania, ocena odporności biomateriałów na działanie mikroorganizmów (grzyby, bakterie, mikroorganizmy glebowe), ocena skuteczności działania biocydów.
 • Ocena czystości mikrobiologicznej surowców, półproduktów i preparatów roślinnych, suplementów diety, wyrobów spożywczych, preparatów pszczelarskich, kosmetycznych i opakowań oraz oznaczanie ich aktywności antybiotycznej.
 • Prowadzenie działalności komercyjnej, w tym usługowej w zakresie palności, biodeterioracji materiałów, czystości i aktywności mikrobiologicznej oraz przetwórstwa polimerów.

Pracownia Mikrobiologiczna

Zakres badań:

 • Badania i ocena odporności surowców lignocelulozowych, wyrobów włókienniczych, tworzyw sztucznych i kompozytów na działanie grzybów pleśniowych, bakterii i mikroorganizmów glebowych.
 • Badania mikrobiologiczne dodatków paszowych.
 • Ocena czystości mikrobiologicznej surowców, półproduktów roślinnych, suplementów diety, produktów spożywczych, preparatów pszczelarskich i kosmetycznych.
 • Ocena czystości mikrobiologicznej tkanin i ich właściwości przeciwdrobnoustrojowych.
 • Ocena czystości mikrobiologicznej powierzchni użytkowych, urządzeń produkcyjnych, powietrza, wody i personelu w wytwórniach produktów leczniczych.
 • Oznaczanie aktywności antybiotycznej substancji pochodzenia naturalnego i syntetycznego.

Opinie, ekspertyzy:

 • Opinie i ekspertyzy w zakresie działania przeciwdrobnoustrojowego surowców, leków roślinnych i suplementów diety
 • Opinie i ekspertyzy nt. składu chemicznego, właściwości biologicznych, działania leczniczego, dawkowania i działań niepożądanych produktów pszczelich

Laboratorium Palności - Certyfikat Akredytacji AB 225 (Polskie Centrum Akredytacji)

Zakres badań:

 • Badanie zapalności i właściwości ogniowych do celów certyfikacji wyrobów budowlanych, w tym posadzek podłogowych, wyrobów włókienniczych (zasłony, firany i rolety), układów tapicerowanych - metody akredytowane.
 • Charakterystyka materiałów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przy wykorzystaniu indeksu tlenowego, kalorymetru stożkowego, mikrokalorymetru pirolizy i spalania PCFC, w tym zapalności, wydzielania ciepła, dymotwórczości, toksyczności produktów spalania.
 • Ocena wpływu stosowanych modyfikacji ogniochronnych na palność materiałów.

Osiągnięcia

Technologie opracowane w zakładzie BP

 • Naturalny wypełniacz do kompozytów o osnowie polimerowej, do obniżenia palności i podatności na działanie grzybów/ mikroorganizmów oraz podwyższenia stabilności termicznej i właściwości mechanicznych
 • Proces otrzymywania bioetanolu z biomasy lignocelulozowej
 • Udoskonalony szczep drożdży gorzelniczych do procesu fermentacji etanolowej biomasy lignocelulozowej
 • Kompozycja szczepów bakterii probiotycznych jako dodatek do pasz do zwalczania bakterii patogennych u zwierząt gospodarskich
 • Funkcjonalny system wykończania tkanin z włókien naturalnych do odzieży chroniącej przed skutkami silnego promieniowania słonecznego i o właściwościach antybakteryjnych
 • Filtry specjalne z nanowłókien na bazie biopolimerów o selektywnych właściwościach filtracyjnych
 • Technologia wytwarzania płytowych kompozytów ogniozaporowych odpornych na długotrwałe działanie wysokich temperatur
 • System ogniochronny, grzybo- i owadobójczy do drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Pęczniejący ogniochronny lakier do drewna i tworzyw drzewnych, do podniesienia bezpieczeństwa pożarowego obiektów drewnianych
 • Środek usuwający siniznę z drewna iglastego

Osiągnięcia zakładu BP

 • Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzanie pęczniejącego, ogniochronnego lakieru EXPANDER FR zawierającego nanomodyfikatory, do drewna i tworzyw drzewnych. Patent ZL 200580024467.9 (ChRL, 2011), HK1114114 (Hong Kong, 2012), US 9,034,221 (USA, 2015) - 2 złote medale, 1 srebrny i 3 brązowe na targach wynalazczości oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych MNiSW, a w 2016 roku nagroda specjalna za wybitne działania w tworzeniu innowacji na "The Invention & New Product Exposition", Pittsburgh, USA, wdrożenie w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym DELTA, Śrem
 • Technologia aplikacji nanoligniny na wyroby włókiennicze w celu nadania produktom właściwości barierowych przed promieniowaniem UV i antybakteryjnych. Patent EP 2150649 (2012) - 4 złote medale, 2 srebrne i 3 brązowe na targach wynalazczości oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych MNiSW
 • Opracowanie kompozytu ogniozaporowego VERBLOCKER przeznaczonego do konstrukcji drzwi i przegród przeciwpożarowych - 3 złote medale i 2 brązowe na targach wynalazczości oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych MNiSW
 • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji środka Antysin do usuwania sinizny z drewna iglastego - Świadectwo Ochronne 128455, wdrożenie w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym DELTA, Śrem
 • Enzymatyczny sposób zaklejania kompozytów lignocelulozowych
 • Kompozyt polietylenu wzmocniony silanizowanym włóknem lnianym - patent PL 229448 (2018)
 • Sposób wytwarzania multifunkcyjnych tkanin naturalnych o działaniu biobójczym i właściwościach hydrofobowych - patent PL 229449 (2018)
 • Opracowanie innowacyjnych dodatków paszowych zawierających dodatki roślinne i aktywne szczepy mikroorganizmów antagonistycznych w stosunku do patogennych szczepów bakterii przeznaczone do profilaktyki zdrowotnej cieląt, prosiąt i kurcząt - zgłoszenie patentowe P.416207 (2016) oraz patenty PL 233897, PL 233898, PL 233899 (2019) i PL 236397 (2020)
 • HEMPET (kot) - znak towarowy R.321955 (2019)
 • HEMPET (pies) - znak towarowy R.321953 (2019)
 • Pudełko na kartki biurowe z biokompozytu z napełniaczami naturalnymi z konopi na osnowie polimerów biodegradowalnych - wzór przemysłowy 27886 (2022)
 • Ziołowy dodatek paszowy i sposób jego stosowania (zgłoszenie patentowe P.433779) oraz Ziołowy dodatek paszowy, w szczególności suplement diety pokarmowej kóz mlecznych (zgłoszenie patentowe P.434426) - wdrożenie w Przedsiębiorstwie Agro-Danmis Gramowscy Sp. j. i Grupie Producentów Mleka "DANMIS" (2023) - na bazie mleka pochodzącego od kóz suplementowanych mieszanką ziołową wytwarzane są innowacyjne produkty mleczne (serek kanapkowy, wiejski i puszysty oraz mleko kozie bez laktozy)
 • Proces otrzymywania bioetanolu z biomasy lignocelulozowej - know-how nr PWI/2023/4 (2023)
 • Kompozyt blendy poli (kwasu mlekowego) i skrobi termoplastycznej z napełniaczem naturalnym i sposób wytwarzania kompozytu - zgłoszenie patentowe nr P.444695 (2023)

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.