Dotacja celowa MRiRW na rok 2023

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał w 2023 r. Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – PIB w Poznaniu dotację celową. Nasz Instytut zobowiązany jest w 2023 r. do realizacji następujących zadań:

Obszar 1. Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych

Zadanie 1.1 Ocena hodowlana nowych mieszańców kolendry siewnej oraz opracowanie metod ich identyfikacji z wykorzystaniem technik molekularnych.

Zadanie 1.2 Ocena wybranych odmian bazylii pospolitej pod względem odporności roślin na stres suszy, w celu selekcji materiałów do prac hodowlanych w zakresie roślin przyprawowych.

Zadanie 1.3 Ocena wartości użytkowej surowca zielarskiego pochodzącego z rodzimych gatunków głogów jako materiału wyjściowego do prac hodowlanych.

Zadanie 1.4 Analiza genetyczno-hodowlana wytworzonych mieszańców konopi siewnych o zmniejszonej wysokości roślin i zwiększonym plonie nasion.

Zadanie 1.5 Optymalizacja technologii uprawy wytworzonych mieszańców konopi siewnych o zmniejszonej wysokości roślin i zwiększonym plonie nasion.

Zadanie 1.6 Metody zachowania cennych zasobów genowych roślin włóknistych i zielarskich - kultury in vitro i genomowe DNA.

Zadanie 1.7 Wytworzenie i ocena materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian tarczycy bajkalskiej o wysokim plonie i jakości surowca zielarskiego.

Zadanie 1.8 Ocena indukcji poliploidalności ostropestu plamistego.

Zadanie 1.9 Ocena materiałów wyjściowych do hodowli krajowych odmian czarnuszki siewnej o zwiększonym plonie nasion i korzystnych właściwościach biochemicznych.

Zadanie 1.10 Wytworzenie mieszańców wiesiołka (Oenothera L.) o zmniejszonej liczbie rozgałęzień i ulepszonych właściwościach biochemicznych nasion.

Zadanie 1.11 Udoskonalenie elementów agrotechniki wiesiołka (Oenothera L.)  w zakresie obsady roślin i ograniczenia osypywania nasion.

Zadanie 1.12 Ocena cech plonotwórczych oraz podatności na fuzariozę i deficyt wody w glebie dwucelowych form lnu uprawnego.

Zadanie 1.13 Ocena prozdrowotnego potencjału wybranych genotypów wierzbówki kiprzycy jako materiału wyjściowego do prac hodowlanych.

Zadanie 1.14 Aktualizacja i opracowanie programów integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin oraz poradników sygnalizatora dla wybranych roślin włóknistych i zielarskich.

Zadanie 1.15 Wpływ metod biochemicznych na rozwój cech morfologicznych w kulturach in vitro Echinacea purpurea celem doskonalenia odmianowego.

Zadanie 1.16 Popularyzacja wiedzy o ziołach wśród młodzieży szkół rolniczych.

Obszar 2. Rynki Rolne

Zadanie 2.1 Badanie krajowego potencjału agro-przetwórczego roślin włóknistych przeznaczonych na włókno i inne produkty przemysłowe w kontekście możliwości zamykania łańcucha wartości dla nieżywnościowych zastosowań lnu i konopi.

Zadanie 2.2 Charakterystyka włókien lnu i konopi pozyskanych z reprezentatywnych odmian roślin włóknistych uprawianych w Polsce pod względem oceny jakościowej i właściwości sorpcyjnych z uwagi na ich zastosowanie w przemyśle.

Zadanie 2.3 Rozwinięcie prac nad metodami modelowania neuronowego w predykcji jakości i ilości plonu konopi siewnych.

Obszar 3. Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.

Zadanie 3.1 Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.

Obszar 4. Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym.

Zadanie 4.1 Wsparcie działań w obszarze badań i innowacji w rolnictwie na forum międzynarodowym.

Całkowita wartość dotacji MRiRW dla naszego Instytutu w 2023 r. wynosi 5 435 000 zł.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.