Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego 2023

flaga polski, godło polski

Badania na rzecz rolnictwa ekologicznego 2023

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 grudnia 2022 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielił Instytutowi dotację w wysokości 96 058,88 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych, 88/100 ) na pokrycie kosztów badań na rzecz rolnictwa ekologicznego poniesionych w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację badania:

 „Uprawy polowe metodami ekologicznymi - badania w zakresie optymalizacji doboru odmian w ekologicznej uprawie roślin rolniczych, zalecanych do towarowej produkcji polowej, ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnych warunków klimatyczno-glebowych, szczególnie związanych z niedoborem wody. Określenie dobrych praktyk ochrony przed agrofagami w tych uprawach, ze szczególnym uwzględnieniem suszy”.

Badania są realizowane na certyfikowanym  polu ekologicznym Instytutu w Plewiskach.

Celem badań jest wytypowanie odmian lnu oleistego, które wykazują odporność na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe wynikające z okresowych braków wody. Uzyskane wyniki posłużą do opracowania standardów i wytycznych postępowania, koniecznych w uprawie ekologicznej lnu oleistego.

Badania ekologiczne realizowane w roku 2023 są kontynuacją badań z ubiegłego roku, mające na celu zweryfikowanie zeszłorocznych wyników badań. Doświadczenie polowe zostało zaplanowane na polu ekologicznym ze sztucznym oraz bez sztucznego nawadniania. Badane odmiany lnu oleistego to: Bukoz, Szafir i Jantarol.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.